Presenta

Jeg er imponeret over mit korte kundeforhold hos imarketing og har fået en stor lyst til at fortælle Jer HVORFOR og HVORDAN jeg endte hos jer som tilfreds kunde, da det med al ønsket tydelighed viser, at det I prædiker, praktiserer I også…

Presenta sælger chokolade, bolcher og andre kvalitetsvarer med kundernes logo påtrykt. Vi har kunder i alle sektorer: Staten, Kommuner, store og mindre virksomheder, idet Presenta har været længst på markedet for logo og reklameslik, ligesom vi qua vores 5 søsterselskaber har det bedste og største vareudbud.

Presenta brugte i Danmark sidste år op mod kr. 80.000 på AdWords hos et firma der viser sig at være fup. Min forståelse af Google har derfor været stærkt begrænset – efter at have brugt tre uger intensivt på at søge viden – vil jeg sige stærkt naivt!

Jeg satte mig for at undersøge hvilke metoder de (formodede) dygtigste firmaer benyttede og fandt det derfor naturligt at undersøge hvad udbyderne af søgeoptimering selv gjorde for at ligge på side 1. Det har været en lærerig, men også skræmmende tur!

Langt de fleste udbydere af Google/søgeordsoptimering/AdWords holder informationer tæt ind til kroppen og nøjes med at give små lunser af viden, sikkert fordi de mener, at ved at give viden fra sig får de ingen kunder!

Intet kunne være mere forkert. Mit udgangspunkt var jo netop – i første omgang – at søge viden og forståelse inden jeg kunne vælge en fremtidig partner. De udbydere der lå på side 2 og videre fravalgte jeg bevidst, for hvordan skal de kunne tage betalt for at MIN virksomhed ligger på side 1, hvis de ikke formår det selv.

Dernæst fravalgte jeg alle der ville sælge garanteret placering mod et fast fee, til eksempel ville et firma have ca. 60.000 om året mod i så fald at garantere, at Presenta på 5 udvalgte søgeord lå på side 1, ord som IKKE koster meget på AdWords skal jeg tilføje; rent bedrag!

Efter at have surfet rundt var det Jeres hjemmeside jeg blev længst på, jeg læste, så video, bad om e-mail kursus, alt det I, skulle jeg senere erfare, råder Jeres kunder til at gøre. Jeg har en baggrund fra verdens største IT rådgivningsselskaber; Gartner, Forrester; Giga og Meta Group og burde derfor være godt rustet til at forstå IT skulle man synes, men Google universet har opfundet volapyk på ny, for jo mere man læser, jo mere ved man at man intet ved!

Og det lader I til at forstå, ved helt frivilligt, uden binding, at give utrolig megen god viden videre uden beregning, I har jo forstået at blot fordi jeg har fået forståelse ikke er det samme som at jeg er blevet ekspert.

Jeg er nu 10 dage ”nede” i Jeres gratis lynkursus, har med stor fornøjelse set at Presenta er på vej op på Google efter Jeres massage, og har – med Jeres viden og kopi af Jeres kursus – nedsat en lille erfa-gruppe med ejerne af fire virksomheder hvor vi vil mødes nogle gange og udveksle erfaringer omkring netop Google og søgeoptimering.

Jeg håber næste runde bliver ligeså lærerig!

Med venlig hilsen/ Best regards
Presenta Danmark

Lars Fich
Adm. Direktør